Necropolă tumulară Epoca bronzului

  • DB-I-s-B-17159

    sat VLĂSCENI; comuna POTLOGI 170 "Puţul lui Boteanu., pe locul unei păduri tăiate, acum islaz, la 1 km E de localitate

Centrul Turistic Potlogi

Strada Constantin Brancoveanu, nr.66B, comuna Potlogi

centru_turismpotlogi@yahoo.ro

tel: 0245.722.808