Asezare epoca bronzului - Vlasceni

  • DB-I-m-B-17158.01

    sat VLĂSCENI; comuna POTLOGI "Măgura., în dreapta râului
    Sabar, la capătul de NV al localităţi

Centrul Turistic Potlogi

Strada Constantin Brancoveanu, nr.66B, comuna Potlogi

centru_turismpotlogi@yahoo.ro

tel: 0245.722.808